Regulamin sieci

Status
Zamknięty.

sync667

Administrator Sieci
Członek Załogi
Administrator Sieci
Przepisy ogólne

Art. 1.
Regulamin określa zasady i sposoby korzystania z usług udostępnianych przez serwis "Kwadratowakraina.pl" oraz “Craftlandia.pl”.
Art. 1.1. Przez korzystanie należy rozumieć wszelką interakcje użytkownika serwisu, czy wymianę danych w dowolnej postaci.
Art. 2. Podmiotem odpowiedzialnym za działanie serwisu jest "Administracja sieci Craftlandia.pl".
Art. 3. Każdemu przysługuje prawo do korzystania z usług serwisu i korzystania ze wszystkich jej opcji przysługujących użytkownikom na zasadach określonych w regulaminie.
Art. 4. Każdy użytkownik korzystający z usług jest zobowiązany do przestrzegania zasad określających aspekty ich działania.
Art. 5. Usługi przetwarzają i przechowują dane użytkowników w celu poprawnego działania wszystkich funkcji, a użytkownik korzystając z usługi zgadza się z tym stanem rzeczy.
Art. 6. Do poprawnego działania serwis wykorzystuje ciasteczka (Cookies), które są przechowywane w przeglądarce użytkownika do poprawnej jego identyfikacji. Więcej o ciasteczkach.


§1. Postanowienia Ogólne

1.1.
Administracja serwisu wymieniana jako Craftlandia.pl™ zastrzega sobie prawo do jakichkolwiek modyfikacji regulaminu w dowolnym czasie bez podania powodu .
1.2. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w poniższym regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez Administrację poprzez forum, serwer bądź Discord.
1.3. Właścicielem serwisu i podległych jest firma Bawe Design NIP: 625-24-67-634. Adres korespondecji ul. Pokoju 44, 42-504 Będzin (Kontakt pod [email protected] lub PW na forum).
1.4. Jakiekolwiek próby kopiowania własności intelektualnych, które należą do serwisu, czy też jego użytkowników są zabronione bez uzyskania zgody autora. Również to co użytkownicy budują na rzecz serwera, jak i ich wkład w rozwój jest dobrowolny i na mocy tego regulaminu autor praw autorskich do dzieła udziela dożywotniej, nieograniczonej licencji użytkowania, rozpowszechniania oraz kopiowania na rzecz serwisu. Użytkownicy mogą prosić o usunięcie np.: budowli, ale nie może powodować to negatywnego wpływu na dobro ogólne serwera i społeczności, gdyż w takim przypadku jego prośba może zostać odrzucona.
1.5. Regulamin jest wyłączną własnością serwisu. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub przetwarzania całości lub części regulaminu.
1.6. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, które są niezgodne z polskim prawem, tym samym zobowiązują się do usuwania takich danych, gdy tylko zostaną one wykryte.
1.7. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad kultury osobistej i zachowań moralnych społecznie, podczas użytkowania usług.
1.8. Administracja monitoruje logi jak i posiada dostęp do narzędzi wykrywających i monitorujących pracę serwera oraz akcje graczy, tym samym każde naruszenie będzie karane z odpowiednią surowością.
1.9. Zabrania się naruszania własności innych, niszczenia ich pracy i uprzykrzania gry.
1.10. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Administracja, a użytkownikowi przysługuje prawo utworzenia odpowiedniego tematu na forum, gdy uważa że sprawa nie może zostać rozwiązana w grze.
1.11. Na serwerze zabrania się propagowania ideologii zabronionych przez polskie prawo.
1.12. Na serwerze obowiązują rangi według poniższej hierarchii:

 1. Administrator
 2. Starszy Operator
 3. Operator
 4. Młodszy Operator
 5. Patron
 6. Gracz
1.13. Zakazuje się używania wulgarnych nazw oraz takich, które są powszechnie uważane za obraźliwe. Jeśli administracja stwierdzi niezgodność nazwy, wyrzuca daną osobę w celu dania szansy na poprawę, jeśli to nie przyniesie efektu, administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia bana permanentnego lub tymczasowego.
1.14. Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.
1.15. Każdy może mieć tylko JEDNO konto, namierzenie kilku kont jest równoznaczne z ukaraniem wszystkich posiadanych postaci, karą permanentnego bana.
1.15.1. Istnieje wyjątek od tej reguły. Jeżeli inne konto należy do osoby współdzielonej z nami łącze internetowe np. rodzinny.


§2. Zasady dotyczące gry na serwerze

2.1.
Każdy gracz po zalogowaniu powinien zapoznać się z FAQ gry na serwerze używając komendy /pomoc.
2.2. Zabronione jest spamowanie i uporczywego zadawanie zbędnych pytań, na które odpowiedź znaleźć można w pomocy.
2.3. Tereny chronione są przydzielane przy pomocy narzędzi dostępnych dla każdego gracza za opłatą przy użyciu waluty serwerowej, a także przez zarządców istniejących terenów chronionych. Poradnik można znaleźć TUTAJ.
2.3.1. Wszelkie problemy związane z takimi terenami należy zgłosić administratorowi bezpośrednio bądź na forum.
2.4. Terenów nie można łączyć, ani przenosić.
2.5. Zabrania się spamowania na czacie publicznym oraz prywatnym. Osoba spamująca zostanie ukarana ostrzeżeniem, wyrzuceniem, wyciszeniem lub banem tymczasowym długości do 3 dni , w zależności od skali przewinienia.
2.6. Zabrania się przeklinania i używania słów powszechnie przyjętych za wulgarne/obraźliwe, osoba nie przestrzegająca zasad kultury dostaje bana tymczasowego na minimum 24 godziny.
2.7. Za wszelkie błędy wynikające z niepoprawnego działania systemów serwera/serwisu nie odpowiadamy, a wszelkie takie sytuacje należy zgłaszać administracji. Nie zwracamy waluty, zwierząt, itemów jeśli ich strata była spowodowana błędem systemów, bądź samego gracza lub gdy uznamy to za nieuzasadnione w danej sytuacji.
2.8. Na mapie poza obszarami miejskimi PvP jest włączone tylko w specjalnie oznaczonych strefach mapy!
2.8.1. PvP może zostać wyłączone na terenie pozamiejskim, zakupionym przez gracza, specjalną flagą.
2.9. Oszukiwanie administracji w celu wyłudzenia itemów. Będzie (w zależności od wielkości szkód jakie kłamstwo wywoła) karane banem tymczasowym lub permanentnym.
2.10. Zabrania się spamowania ogłoszeniami typu sprzedam/kupię lub innymi. Od tego typu informacji jest dział targowiska na forum serwera lub market.
2.11. Skargi na innych graczy, pomysły dotyczące rozbudowy serwera, nowych pluginów i podobne. Mogą być zgłaszane jedynie poprzez forum serwera.
2.12. Administracja nie zmienia pór dnia lub pogody na serwerze! Zabrania się proszenia o takie zmiany.
2.13. Tereny chronione mogą posiadać tylko i wyłącznie jednego właściciela (ownera).
2.14. Nie dotyczy to miast, które muszą posiadać określoną hierarchię stanowisk i odpowiedzialności. Jest ona określana we wniosku o przyznanie praw danemu podmiotowi.§3. Budowanie

3.1.
Wszystkie budowle zbudowane na serwerze “Craftlandia.pl” stają się jego częścią na mocy udzielonej przez autora licencji.
3.2. Kopiowanie budowli z serwera bez zgody administracji jest równoznaczne z kradzieżą.
3.3. Obowiązuje zakaz tworzenia budowli uznawanych ogólnie za nieestetyczne, tj. z materiałów typu ziemia oraz deski, czy prezentujących nieodpowiednie formy twórcze.
3.4. Gracz ma prawo posiadać na działkach pola uprawne, lecz muszą one być urządzone z rozwagą i nie mogą stanowić większej połowy działki lub być usytuowane w nienaturalnych miejscach, czy lewitować.
3.5. Budynki łamiące prawa fizyki mogą zostać usunięte.
3.6. Zabrania się tworzenia na działkach pułapek poza strefami PvP.
3.7. Zabrania się nielegalnego biznesu, czyli prowadzenia firmy, restauracji, hotelu czy innej podobnej działalności zarobkowej, z pominięciem odpowiednich zasad dotyczących tego aspektu jeżeli zostały ustalone.
3.8. Administracja zastrzega sobie do usunięcia terenów chronionych oraz wszelkich danych powiązanych z graczem po upływie miesiąca nieaktywności użytkownika, chyba że poinformował on o tym fakcie na forum.§4. Kary na serwerze

4.1.
Kary występujące na serwerze: Ban Tymczasowy, Ban Permanentny, Wyrzucenie, Wyciszenie, Ostrzeżenie.
4.2. Administracja może stosować kary, jeśli stwierdzi, że gracz łamie regulamin.
4.3. Kary muszą być wymierzane wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
4.4. Kary nałożone bez podanego powodu będą anulowane lub poprawione w przypadku uzasadnienia.
4.5. Administracja ma możliwość rozpatrzenia kar nałożonych w grze w przypadku wątpliwości gracza, po złożeniu odwołania na forum serwera.

4.6. Przewinienia:

 1. Reklamowanie serwera, strony, kanału na YT, serwera konkurencji bez zgody ban permanentny.
 2. Przeklinanie, wyzywanie kick , mute lub tempban do 3 dni, w zależności od skali nasilenia przewinienia.
 3. Spam na czacie publicznym lub prywatnym kick, mute, warn lub tempban do 3 dni.
 4. Zadawanie na czacie pytań, na które odpowiedź znajduje się na dworcu centralnym lub w FAQ – ostrzeżenie.
 5. Rażące łamanie zasad ortografii – ostrzeżenie, kick lub mute.
 6. Oblewanie lawą, podpalanie lub budowanie pułapek : ban tymczasowy do 5 dni.
 7. Trollowanie ban tymczasowy do 48h, w przypadku powtórzenia sytuacji wielokrotnie ban permanentny.
 8. Używanie x-raya i innych programów pomocniczych, czy łamiących zasady gry – ban permanentny.
 9. Wykorzystywanie błędów gry lub serwera – ban permanentny.
 10. Okazywanie braku szacunku wobec administracji i innych graczy (również na innych serwerach i Discord): kara jest ustalana indywidualnie.
 11. Spamowanie na /pomoc lub /pw ostrzeżenie, kick, mute lub tempban do 3 dni


§5. Ekonomia

5.1.
Jak wspomniano we wcześniejszej części, zakazuje się prowadzenia biznesu z pominięciem odrębnych przepisów.
5.2. Gracze mają możliwość zarabiania poprzez sposoby wymienione w zakładce Ekonomia, a także poprzez wszelkie formy handlu między graczami.
5.3. Na serwerze obowiązuje waluta "Craftyliony".

5.4. Walutę można przenosić w postaci banknotów poprzez ich utworzenie odpowiednią komendą.§6. Rangi i przedmioty sklepu

6.1.
W ramach wsparcia serwera dostępna jest ranga Patron, którą można otrzymać w zakładce sklepu oraz rangi i przedmioty dla pozostałych serwerów sieci.
6.2. Po dokonaniu płatności ranga zostanie nadana użytkownikowi automatycznie.
6.3. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni jeżeli nie wyrazi on zgody na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi podczas transakcji, w innym przypadku zgadza się on na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi zrzekając się prawa odstąpienia.

6.4. Reklamację lub wniosek odstąpienia należy złożyć na forum. W przypadku reklamacji prosimy zgłosić błąd, który jest jej powodem, a wniosek odstąpienia prosimy kierować na PW administratora. Wszelkie takie wiadomości rozpatrujemy najszybciej jak to możliwe w ciągu 14 dni. ([email protected]craftlandia.pl)

6.5. W przypadku gdy któraś z funkcji dla rangi nie będzie dostępna powyżej 24 godzin przysługuje wam prawo do przedłużenia rangi o czas niedostępności.

6.6. Zakres funkcji dla rangi może ulegać zmianie, a każda zostanie ogłoszona oraz dotyczy wszystkich posiadaczy.§7. Postanowienia końcowe

7.1.
Wszelkie kwestie nieuregulowane tym dokumentem są rozstrzygane przez Administrację serwera.
7.2. Decyzja właściciela serwisu Craftlandia.pl jest zawsze ostateczna i prawomocna.
 
Ostatnia edycja:
Status
Zamknięty.
Do góry